ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30×3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν:

  • Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.
  • Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.
  • Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση.

Σε όλες τις κατασκευές μας εφαρμόζουμε θεμελιακή γείωση για την επίτευξη των παρακάτω:

  • Χαμηλή τιμή στην αντίσταση γείωσης
  • Δημιουργία ισοδυναμίας επιφάνειας
  • Προστασία του ηλεκτροδίου από τη διάβρωση λόγω εγκιβωτισμού στο μπετό
  • Μείωση βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής
  • Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, παροχής ΔΕΗ, αλεξικέραυνου, αντλιοστασίου κ.λ.π