ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η αντικεραυνική προστασία κτιρίων είναι ένα σύνθετο αντικείμενο που συνδυάζει την κεραυνοπληξία και τα τεχνικά  μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία από τα πλήγματα  αυτού του  φαινομένου.
Σκοπός του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι να διοχετεύσει το ρεύμα της εκκένωσης ελεγχόμενα στη γη και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζημιές στην ηλεκτρολογική  εγκατάσταση που είναι τοποθετημένο.