ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι γεννήτριες ή αλλιώς τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη είναι μια  εναλλακτική μέθοδος για την ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης, οικιακής ή βιομηχανικής ,για μεγάλο χρονικό διάστημα και δίνουν λύση σε προβλήματα διακοπών της μόνιμης ηλεκτρικής τροφοδότησης ή μη ύπαρξης παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Το UPS είναι μια συσκευή που παρέχει αδιάλειπτη ηλεκτρική ενέργεια μέσω δύο εναλλακτικών πηγών, της βασικής παροχής ρεύματος και της συστοιχίας μπαταριών που διαθέτει. Βασικός σκοπός είναι η συνεχή παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την τροφοδότηση από μια  γεννήτρια ή μέχρι να γίνει ασφαλής τερματισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό.

Με την τοποθέτηση ενός συστήματος ups διασφαλίζουμε την σταθερή τροφοδότηση ευαίσθητων συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών,server, multimedia,τηλεφωνικών κέντρων, από υπερτάσεις ,πτώση τάσης ή διακύμανση της συχνότητας .