ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι υποσταθμοί  Υ/Σ μέσης τάσης είναι τα κομβικά σημεία μετατροπής της τάσης από  ένα δίκτυο ισχύος 20KV σε δίκτυο χαμηλής τάσης 400V για  την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές οι οποίοι χρειάζονται μεγάλη ισχύ κατανάλωσης.

Η Tech Electric διαθέτει την εμπειρία το προσωπικό και  τους κατάλληλους συνεργάτες για την μελέτη ,σχεδίαση και κατασκευή υποσταθμών μέσης οι οποίοι περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

  • Πίνακα μέσης τάσης (κυψέλη) για την είσοδο των 20KV από το δίκτυο  και τις αναχωρήσεις 20KV προς τους μετασχηματιστές (Μ/Σ) 20KV – 400V.
  • Μετασχηματιστή 20KV – 400V, λαδιού ή ξηρού τύπου.
  • Σύστημα προστασίας μετασχηματιστή (alarm-trip).
  • Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης 400V.
  • Κατασκευή ικριωμάτων για την εγκατάσταση των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης
  • Σύνδεση ακροκιβωτίων μέσης τάσης.
  • Σύνδεση καλωδίων χαμηλής τάσης.
  • Τοποθέτηση πλέγματος δάριγκ για την προστασία από την βηματική τάση.
  • Τοποθέτηση ισοδυναμικών μπάρων γείωσης και σύνδεση των μεταλλικών μερών του υποσταθμού.